Verwerkt uw organisatie persoonsgegevens van bijvoorbeeld klanten, inwoners, leden, personeel of andere natuurlijke personen?