Verwerken

Onder ‘verwerken’ vallen eigenlijk alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Het gaat om iedere handeling of ieder geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen. Denk verder aan het opslaan, kopiëren, beheren, doorgeven en het gebruiken van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden binnen uw organisatie.