Persoonsgegevens

Het begrip ‘persoonsgegevens’ is erg breed. Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Het gaat om de vraag of die gegevens uiteindelijk herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon. Voor de hand liggende persoonsgegevens zijn iemands naam, (e-mail)adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Denk ook aan andere veelvoorkomende (bronnen van) persoonsgegevens, zoals een HR-dossier, internetprofiel, kopie legitimatie, klantnummers, kentekens, bankrekeningnummers, geboortedata, etc.